Uudet ensiapuohjeet urheiluvammoissa

Fysioterapia, Kuntoutus, Nilkan nyrjähdys, Nilkka, Nilkkavamma

Urheiluvammojen ensiavussa tunnettu kolmen K:n sääntö on saanut päivitystä ja painotus on siirtynyt ensimmäisien päivien osalta pois kylmän käytöstä kohti aktiivisempaa tekemistä. Urheiluvammoilla tarkoitetaan nyrjähdyksiä, revähdyksiä, vääntymisiä ja muita yleisiä nivelvammoja. Puhuin kylmän roolista ensiavussa ja palautumisessa kahden IGTV-videon verran jo aikaisemmin. IGTV-videot kylmästä on tässä: osa 1 ja osa 2.

Päivityksen taustalla on uusi tutkimustieto, joka haastoi nykykäytäntöjä. Uudestakin tutkimustiedosta huolimatta tietoa aiheesta ei ole kaikilta osin hirveän kattavasti. Uudet ensiapuohjeet näyttävät tältä ja käyn ne tekstissä kohta kohdalta läpi.

Suojele (Protect)

Erityisesti ensimmäiset 1-3 päivää loukkaantumisesta vamma-aluetta kannattaa suojata. Tällä vältetään vamman pahentuminen ja tässä vaiheessa paranemista on vielä vaikea jouduttaa. Alueelle kertynyt turvotus voi haitata loukkaantumisen vakavuuden arviointia ja aina kannattaa tarkistaa tilanne terveydenhuollon ammattilaisella.

Kohota (Elevate)

Ohje on nostaa loukkantunut alue sydämen yläpuolelle turvotuksen poistumisen jouduttamiseksi. Tutkimusnäyttö tämän hyödystä on vähäistä, mutta riskin ja hyödyn suhde on hyvä ja menee hyvin yksiin alun suojelun kanssa.

Harkitse (Avoid)

Tämä on selvin muutos suosituksessa kylmän ja tulehduskipulääkkeiden kohdalla. Tulehduskipulääkkeet eivät ole minun kokemuksella kuuluneetkaan akuuttien urheiluvammojen hoitoon, mutta kylmä sen sijaan on.

Tulehdus on välttämätön osa normaalia paranemista ja sen hillitsemisellä voi tutkimusnäytön mukaan olla paranemista haittaava vaikutus. Tulehdus käynnistää vamma-alueella ketjureaktion, joka aloittaa muun muassa alueen puhdistamisen vammautuneesta kudoksesta ja uuden kudoksen rakentamisen. Näyttö siitä, miten iso haitta kylmällä on paranemiseen, on vielä vajavaista. Todennäköisesti lyhyt kylmän käyttö jää haittavaikutuksiltaan pieneksi, mutta näen edelleen asiakkaita joille on ohjattu säännöllistä kylmähoitoa päivien tai jopa viikkojen ajan.

Nilkan nyrjähdys, jossa ihminen painaa jääpalalla nilkan etuosaa
Kylmää voi tarvittaessa käyttää lyhyen aikaa heti loukkaantumisen jälkeen, mutta useita päiviä kestävä kylmähoito ei vaikuttaisi olevan perusteltua nykytiedon valossa.

Purista (Compress)

Ulkoinen puristus siteillä tai teipillä vaikuttaa ainakin nilkannyrjähdyksien osalta vähentävän turvotusta ja mustelmien muodostumista. Hyöty on suurin alkuvaiheessa ja iso nestekiertoon vaikuttava tekijä on liike, koska lymfajärjestelmämme toimii lihasten puristuksen ja rentoutumisen vaihtelun kautta. Kompressio-vaatteet ovat asia erikseen.

Ohjeista (Educate)

Tämä ohje on tarkoitettu luonnollisesti ensiapua antavalle ja terveydenhuoltopuolelle taitotason mukaisesti. Nyrkkisääntönä on alun suojelu-vaiheen jälkeen kevyeen liikkumiseen palaaminen mahdollisimman pian. Paluuseen vaikuttaa loukkaantumisen vakavuus ja ohjeita kannattaa hakea ammattilaiselta, jotta kuntoutuksen saa käyntiin nopeasti. Monet erikoisemmat hoidot, kuten ultraääni, TENS-sähköhoito, käsittelyt tai kinesioteippaukset, jäävät hyödyissä korkeintaankin minimaalisiksi aktiivisen liikkeen rinnalla.

Kuormita (Load)

Kuormitus vaikuttaa paranemiseen monella positiivisella tavalla. Se kannustaa kehoa paranemaan ja ohjaa vamma-alueen vahvistumista. Kuntoutuksen aikana pätee samat lainalaisuudet kuin muutenkin harjoittelussa, mutta harjoittelua on sovellettava muun muassa kudoksien madaltuneeseen kestävyyteen alkuvaiheessa. Aikainen kuormitus voi vaikuttaa positiivisesti esimerkiksi siihen miten vahvaa nivelsidettä keho rakentaa vamma-alueelle.

Pysy positiivisena (Optimism)

Nykyään puhutaan paljon siitä, että ihminen on biopsykososiaalinen kokonaisuus ja paranemisen kannalta on omilla tunteilla ja odotuksilla paranemisen suhteen on merkitystä. Tähän voidaan vaikuttaa heti vamman jälkeen ylempänä olleen ohjeista-kohdan mukaan.

Tue verenkierron palautumista (Vascularisation)

Aineenvaihdunta tuo tarvittavat ravinteet vamma-alueelle ja kuljettaa vamman jättämät ylimääräiset kuonat pois. Usein loukkaantumisen jälkeen on mahdollista tehdä sovellettua aerobista harjoittelua vamma-alueen huomioiden. Moni on kokenut tämän myös auttavan henkisessä jaksamisessa loukkaantumisen jälkeen, mikä on tärkeää jo itsessään.

Harjoittele (Exercise)

Loukkaantuminen tarvitsee alkuvaiheen jälkeenkin harjoittelua tukemaan paranemista. Kivun loppuminen ei tarkoita automaattisesti, että loukkaantumisesta on toivuttu vaan kuntoutuksen päättymisen kriteerinä on hyvä pitää joitain liikkumiseen liittyviä mittareita. Tämmöisiä voisi olla esimerkiksi nilkkavamman jälkeen ongelmaton täysi vauhtinen juoksu, loikat tai muu tilanteeseen sopiva testi.

Herättikö uudet suositukset ajatuksia?

Tämä teksti on osa verkkokurssini materiaaleja, jolla käydään läpi miten nilkan nyrjähdyksestä kuntoudutaan takaisin 100% kuntoon. Voit tutustua siihen tarkemmin tästä.

-Atte Niittykangas, Sirkusfysio

Kategoriat

Atte Niittykangas

Atte Niittykangas

Fysioterapeutti

Sirkusfysio (Atte Niittykangas) on kansainvälisesti työskentelevä fysioterapeutti, jonka päätyö on sirkusmaailmassa. Vuosien varrella mukaan on mahtunut useiden lajien huippu-urheilijoita ja laaja kirjo tavoitteellisia liikkujia. Blogiin Atte kirjoittaa ajatuksiaan alasta, antaa vinkkejä vammojen hoitoon ja pui sitä miten vaativalla alalla pärjätään.

0 kommenttia